Ձորագյուղ ազգագրական թաղամաս, 9 տուն

Պատվիրատու`  «Տարբերակ» ՍՊԸ

Աշխատանքների սկիզբ`  2004թ.

Աշխատանքների ավարտ`  2005թ.

 

Dzoragyugh.jpg Dzoragyugh_2.jpg Dzoragyugh_3.jpg Dzoragyugh_1.jpg