Վեդիի ջրամբարի հեռացնող խողովակաշարի կառուցում (Արարատի ճյուղ) 2017

Պատվիրատու`  «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ

Աշխատանքների սկիզբ`  2017թ.

Աշխատանքների ավարտ`  շարունակվում է

 

«Վեդիի ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում»  ծրագրի շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են հեռացնող խողովակաշարի կառուցման (Արարատի ճյուղ) աշխատանքները: