Արմավիրի մայր ջրանցք 2009

Պատվիրատու`  «Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ» ՊՀ 

Աշխատանքների սկիզբ`   2009թ.

Աշխատանքների ավարտ`  2010թ.

1.jpg Armavir_jrancq.jpg