Ամուլսարի Ոսկու հանքի ծրագիր

Պատվիրատու՝ «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ

Աշխատանքների սկիզբ՝ Օգոստոս. 25. 2017թ.

Աշխատանքերի ավարտ՝ ընթացքի մեջ

 

2017 թ.-ից սկած «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲ ընկերությունը իրականացնում է ՀՀ Վայոց Ձորի մարզում գտնվող Ամուլսարի ոսկու հանքի շինարարական և մոնտաժման աշխատանքները: Խոշոր ծավալներ ունեցող արդյունաբերական շինարարությունը իր մեջ ներառում է հետևյալ կառույցները՝

 

Առաջնային և երկրորդային ջարդիչ արտադրամասեր 
Մաղիչ արտադրամաս
Ներտարածքային փոխակրիչներ
Խոշոր և մանր հումքի թունելներ
Վերգետնյա փոխակրիչի կառավարման կայան (5400 մ երկարությամբ) 
Էկոդուկ (թունել՝ կենդանիների անցման համար) թվով 3 
Նմուշառման հարթակ 
Բեռնաթափման հարթակ
Կրով հարստացման հարթակ
Ցիանացման հարթակ 
Փոշու կայաններ թվով 3 
ԱԴՎ ֆաբրիկա  (աբսորբում դեսորբում վերականգնում) 
էլեկտրասնուցման մալուխագծեր և ջրագծեր 

 

 


 

Աշխատանքները իրկանացվում են 1600-2600 մ բարձրության վրա:

 

 

 

 

new4.jpg amulsar 3.jpg amulsar2.jpg warehouse