Մեր մասին

ՀԱԷԿՇԻՆ-ը հանդիսանում է հանրապետության խոշոր շինարարական ընկերություններից մեկը: 2004 թվականին, ՀԱԷԿՇԻՆ-ը, որպես «ՀԱԷԿ»-ի շինարարական վարչության իրավահաջորդ, սեփականաշնորհվել է և շարունակում է շինարարական կենսագրությունը մինչ օրս` հարստանալով աշխատանքային նորանոր հաջողություններով և հիշարժան կառույցներով: Վերջին տասը տարիների ընթացքում ՀՀ-ում ընկերությունն իրագործել է ռազմավարական և տարաբնույթ նշանակության կարևորագույն կառույցների շինարարություն: ՀԱԷԿՇԻՆ-ի աշխատանքներն ընդգրկում են շինարարության` էներգետիկ, քաղաքաշինական, հիդրոտեխնիկական և արդյունաբերական ոլորտները:

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

hist_1.jpg hist_2.jpg hist_3.jpg hist_7.jpg hist_8.jpg hist_9.jpg hist_4.jpg hist_5.jpg hist_6.jpg hist_10.jpg hist_11.jpg hist_12.jpg

1969-1989 1989-2000

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Լիցենզիա 11282 
(քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում )

Լիցենզիայի ներդիր - 01
(բնակելի, հասարակական և արտադրական ոլորտ)

Լիցենզիայի ներդիր - 02
(տրանսպորտային ոլորտ)

Լիցենզիայի ներդիր - 03
(հիդրոտեխնիկական ոլորտ)

Լիցենզիայի ներդիր - 04
(էներգետիկ ոլորտ)