Ծառայություններ

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ

 

 • էլեկտրական ենթակայանների կառուցում
 • բարձրավոլտ և ցածրավոլտ մալուխային գծերի անցկացում
 • բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների, շենքերի էլեկտրական սնուցում
 • սարքավորումների մոնտաժում, կարգաբերում
 • էլեկտրասարքավորումների վերանորոգում և սպասարկում
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ
Հիդրոտեխնիկական

Հիդրոտեխնիկական

ջրանցքների, ջրամբարների, ամբարտակների, հիդրոհանգույցների շինարարություն,
ՀԷԿ-երի շինարարություն,
ջրագծերի և խողովակաշարերի իրականացում:
Այս ոլորտում «ՀԱԷԿ-ի Շինարարություն» ՓԲԸ-ն իրականացրել է հետևյալ նախագծերը`
Հոկտեմբերյանի մայր ջրանցքի 4կմ-ոց հատվածի կառուցում,

 • ջրանցքների շինարարություն
 • ջրամբարների շինարարություն
 • ամբարտակների շինարարություն
 • հիդրոհանգույցների շինարարություն
 • ՀԷԿ-երի շինարարություն
 • ջրագծերի և խողովակաշարերի իրականացում

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ

 

 • բնակելի և  հասարակական կառույցների շինարարություն
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ

 

 • արդյունաբերական կառույցների շինարարություն

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 • բետոնի արտադրություն
 • մետաղական կոնստրուկցիաների արտադրություն
 • մետաղապլաստե և ալյումինե դռների ու պատուհանների արտադրություն
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ